Rok: 2017

geoankieta

Geoankieta

Geoankieta to nic innego, jak aplikacja internetowa zawierająca ankietę zintegrowaną z interaktywną mapą. Umożliwia badanie opinii mieszkańców na temat danej przestrzeni – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, a także potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Celem jej stosowania jest uzyskanie więcej…

Geodyskusja

Geodyskusja czyli platforma do aktywnej wymiany uwag pomiędzy uczestnikami procesu konsultacji społecznych. W ramach geodyskusji poświęconej miejscowym planom zagospodarowania wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość przeglądania propozycji rozwiązań opracowanych przez projektantów. Mieszkańcy mogą aktywnie brać udział w dyskusji – więcej…

Smart Metropolia

W dniach 13-15 listopada 2017 roku uczestniczyliśmy w VI edycji Kongresu SMART METROPOLIA. W tym roku kongres odbył się pod hasłem: „PRZESTRZENIE RELACJI. WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ”. To jedno z największych wydarzeń w kraju, na którym podejmowane są dyskusje więcej…