Nagroda za Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań

koncepcja rozwoju poznan

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” nad którą pracowaliśmy w latach 2014-2015 w ramach zespołu utworzonego przez Prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka w ramach Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne. To dla nas ogromne wyróżnienie, znaleźć się wśród innych znakomitych laureatów, którzy każdego dnia ratują życia ludzkie oraz rozwijają niezwykle zaawansowane technologie. Docenienie przez Kapitułę Naukową Nagrody pionierskości opracowania i wskazania jej jako wzorca dla innych metropolii to dla nas szczególne wyróżnienie. Kibicujemy pozostałym obszarom metropolitalnym w Polsce, aby podejmowały działania w celu zintegrowania planowania przestrzennego.

Dokument można pobrać ze strony:
www.planowanie.metropoliapoznan.home.pl/plano%E2%80%A6/dokumenty

Więcej o projekcie realizowanym na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań na stronie: www.cbm.amu.edu.pl

koncepcja rozwoju poznan