Geoankieta w planowaniu przestrzennym

geoankieta

Konsultacje społeczne są nieodłącznym elementem planowania przestrzennego. Nieodłącznym, ale również i niedoskonałym. Wspierając urzędy miast i gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych zazwyczaj mamy przed oczami ten sam obraz. Niewielka grupa zainteresowanych osób, głównie reprezentująca osoby w wieku 50+, w większości złożona z przedstawicieli płci męskiej. Nie można się oszukiwać – formalizacja procedury planistycznej i realia pracy urzędów nie zachęcają do szerszego udziału społeczeństwa.

Ostatnie lata to zwrot w debacie publicznej na temat udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. W swojej pracy jako urbaniści, jeżeli tylko jest taka możliwość stawiamy na planowanie partycypacyjne. Warsztaty dla mieszkańców mające na celu edukację, poszukiwanie uniwersalnych rozwiązań i zmniejszenie polaryzacji interesów przedstawicieli poszczególnych grup to jeden z naszych ulubionych sposobów rozmów z mieszkańcami. Jednakże i tego typu metody mają swoje ograniczenia – są sztywno określone czasowo i lokalizacyjnie.

Aplikacje w konsultacjach społecznych

Narzędziem, które zdejmuje z mieszkańca te ograniczenia jest geoankieta – czyli inaczej ankieta z mapą. Jest to aplikacja webowa z której mieszkańcy w dowolnie wybranym przez siebie momencie mogą wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb i preferencji w zakresie planowanych zmian w przestrzeni. Geoankieta poza zestawem typowych dla ankiety pytań, zawiera pytania, na które odpowiedzi mieszkańcy mogą zaznaczać na mapie. Dzięki temu mieszkańcy są w stanie jednoznacznie wskazać miejsca dla nich istotne. W ramach geoankiety mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat takich kwestii jak: komunikacja publiczna, zieleń w mieście, bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu geoankiety jesteśmy w stanie dotrzeć do znacznie większej liczby mieszkańców niż podczas tradycyjnych spotkań. Także struktura wieku i płci jest bardziej zróżnicowana, dzięki czemu konsultacje takie cechują się większą reprezentatywnością mieszkańców według poszczególnych cech.

Zebrane za pomocą geoankiety informacje są przez nas opracowywane kartograficznie oraz analizowane ilościowo i jakościowo.  Materiały te przekazujemy następnie w postaci kompleksowego raportu.

geoankieta
geoankieta
Co oferujemy?

To, jakie kwestie poruszamy z mieszkańcami za pośrednictwem geoankiety uzależnione jest od wyzwań decyzyjnych przed jakimi stoją włodarze, projektanci i urzędnicy. Analizujemy wspólnie problemy planistyczne i najistotniejsze dla mieszkańców kwestie i dopiero na tej podstawie tworzymy treść geoankiety. Usługa jaką oferujemy obejmuje kompleksowe przygotowanie geoankiety. W jej zakresie znajduje się przygotowanie treści ankiety, udostępnienie aplikacji, działania promocyjne oraz stworzenie raportu i materiałów pokonsultacyjnych dla mieszkańców. Nasze opracowania stanowią podstawę do podejmowania decyzji planistycznych i rozmów z inwestorami. Dzięki doświadczeniu jakie posiadamy potrafimy zebrać za pomocą geoankiety i dostarczyć materiały o jakości i wartości pozwalającej na skuteczne procedowanie opracowań planistycznych. Zapewnia to skrócenie czasu jaki jest potrzebny na uchwalenie planu, a tym samym obniżenie kosztów jego opracowani.