Konsultacje społeczne w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

konsultacje

Konsultacje społeczne w formie warsztatów zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców gminy do aktywności kulturalnej, kreatywności i tworzenia ciekawych inicjatyw. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, w wyniku złożonej aplikacji konkursowej, otrzymał możliwość udziału w nim, realizując projekt „STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ – GOK W PSZCZEWIE BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW”.

Pierwszym z etapów realizacji projektu było przeprowadzenie diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców społeczności lokalnej gminy. Przystępując do realizacji diagnozy, przyjęliśmy następujące pytania badawcze:

• Jakie są potencjały i zasoby lokalnej społeczności w gminie Pszczew?

• Jaka jest gotowość do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej?

• Jakie są inicjatyw oddolne w poszczególnych sołectwach?

• Jakie są preferencje kulturalne mieszkańców?

• Jaka jest rola mniejszych ośrodków?

Przeprowadzona diagnoza ma posłużyć do lepszego poznania środowiska, w którym funkcjonujemy oraz jego zasobów, naszych mieszkańców i ich potencjałów. Dzięki jej wynikom będziemy mogli lepiej sprecyzować potrzeby dotyczące życia kulturalnego mieszkańców gminy Pszczew i podejmować wysiłek w celu realizacji wspólnych inicjatyw.

Działania w ramach etapu diagnostycznego projektu zostały zainicjowane 23 marca 2018 r. podczas spotkania z lokalnymi liderami. Kilka dni później – 26 marca 2018 – rozpoczęto badania ankietowe, które potrwały do 14 maja. W ramach diagnozy od 7 kwietnia do 12 maja odbyło się 6 otwartych spotkań warsztatowych, których założeniem było dotarcie do mieszkańców w ich lokalnym środowisku. W tym czasie odbyły się także trzy spotkania: z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i seniorami oraz przeprowadzono zajęcia w szkole podstawowej.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Kultury:  https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/publikacje/stawiamy-na-wspolprace-gok-w-pszczewie-blizej-mieszkancow#