Decyzja o warunkach zabudowy – część 3. Ile trwa i ile kosztuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy to jeden z wielu elementów, z którymi musimy się zmierzyć planując budowę domu. Załatwienie wszystkich formalności od momentu kupna działki do uzyskania pozwolenia na budowę zajmują wiele miesięcy, w trakcie których musimy nastawić się na cierpliwe dopełnianie wszystkich formalności. Ile zatem trwa uzyskanie samej decyzji i jakie są z tym związane koszty?

Czas realizacji

Jak już pisaliśmy w części 2. – do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu musimy dołączyć dodatkowe dokumenty. Tym samym, w pierwszej kolejności powinniśmy pozyskać na nasze cele kopię mapy zasadniczej. Czas oczekiwania w tym przypadku jest zależny od formy w jakiej chcielibyśmy otrzymać mapę i wynosi od 1 dnia (dla wersji elektronicznej) do tygodnia (dla mapy papierowej). Następnie, gdy otrzymamy mapę zasadniczą, możemy przygotować wnioski o wydanie promes – mapa może być konieczna do przedstawienia ogólnej koncepcji zagospodarowania działki w celu wydania promesy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego. Czas oczekiwania na promesy dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz oraz odprowadzenie ścieków wynoszą ok. 2 tygodnie.

Mapa zasadnicza jest także przydatna do sporządzenia koncepcji zagospodarowania działki – jeśli zlecamy opracowanie takiej koncepcji urbaniście, czas oczekiwania na jej wykonanie wynosi około tygodnia – pod warunkiem, że jesteśmy już zdecydowani jaka zabudowa znajdzie się na działce (mieszkaniowa, gospodarcza, garażowa itp.). Powinniśmy także wiedzieć, jakie chcemy, aby były parametry planowanych budynków. Gdy mamy już zgromadzone wszystkie dokumenty możemy przygotować oraz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Urząd na wydanie decyzji ma od 30 do 60 dni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji. Zwykle termin ten wynosi miesiąc, jednak w sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy może wynosić nawet 2 miesiące.

Należy mieć także na uwadze czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dokumentów, a przede wszystkim – na określenie naszych preferencji co do samej zabudowy. Pomimo, że jej parametry ostatecznie będę wynikały z analizy urbanistycznej to we wniosku określamy kluczowe parametry zabudowy. Warto na etapie wyboru projektu budynku i sposobu zagospodarowania działki skonsultować się z urbanistą, który określi możliwości zabudowy działki i przygotuje koncepcję zagospodarowania. Urbanista może także nam pomóc w sporządzeniu wniosku i całej dokumentacji oraz poprowadzić za nas całą sprawę.

Tym samym, orientacyjny czas jaki powinniśmy poświęcić na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi ok. 2 miesięcy. Może on być jednak krótszy w przypadku większej sprawności urzędów, ale także i dłuższy, co zależy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego wniosku.

Koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy związane jest także z kosztami. Pierwszym i najwyższym kosztem jaki musimy ponieść jest pozyskanie mapy zasadniczej. Jej koszt jest zależny od wielkości mapy i waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Wycenę mapy możemy uzyskać składając wniosek do jednostek uprawnionych do sporządzania map zasadniczych. Promesy zwykle wydawane są bezpłatnie, jednak w niektórych jednostkach może on być związany z opłata w wysokości kilkudziesięciu złotych. Stałym kosztem jest opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi ona 107 zł. Dodatkowo, za ustanowienia pełnomocnika ponosimy koszt w wysokości 17 zł. Z określonymi kosztami związane jest także sporządzenie koncepcji oraz poprowadzenie za nas całej sprawy przez urbanistę. Większość pracowni urbanistycznych ma swojej ofercie obsługę klientów indywidualnych i może taką usługę wycenić.