Projekty

konsultacje

Konsultacje społeczne w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

Konsultacje społeczne w formie warsztatów zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców gminy do aktywności kulturalnej, kreatywności i tworzenia ciekawych inicjatyw. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, w wyniku złożonej aplikacji konkursowej, otrzymał więcej…

geoankieta

Geoankieta

Geoankieta to nic innego, jak aplikacja internetowa zawierająca ankietę zintegrowaną z interaktywną mapą. Umożliwia badanie opinii mieszkańców na temat danej przestrzeni – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, a także potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Celem jej stosowania jest uzyskanie więcej…

Geodyskusja

Geodyskusja czyli platforma do aktywnej wymiany uwag pomiędzy uczestnikami procesu konsultacji społecznych. W ramach geodyskusji poświęconej miejscowym planom zagospodarowania wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość przeglądania propozycji rozwiązań opracowanych przez projektantów. Mieszkańcy mogą aktywnie brać udział w dyskusji – więcej…