Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann

Edyta Bąkowska-Waldmann - urbanista w Pracowni Urbanistyki - 3Symetrie. Specjalizuje się w konsultacjach społecznych, w tym stosowania partycypacyjnych systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym. Ekspert w zakresie konsultacji społecznych, analiz społeczno-demograficznych,  i rewitalizacji. Doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, gdzie prowadzi badania w zakresie zastosowania narzędzi internetowych w konsultacjach społecznych (geoankiety i geodyskusji). Autorka publikacji w czasopismach branżowych i naukowych oraz ekspertyz dla samorządów lokalnych w zakresie gospodarki przestrzennej, demografii oraz rewitalizacji. Doświadczenie zdobywała w Urzędzie Miasta Poznania oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.