Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

 

  • opracowania ekofizjograficzne
  • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • prognozy oddziaływania na środowisko