Oferta dla osób prywatnych

Oferta dla osób prywatnych

Oferta dla osób prywatnych

DORADZTWO W ZAKRESIE OCENY LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

Jeżeli planują Państwo zakup działki, domu lub miesz­ka­nia zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie oceny potencjału i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przyszłości w sąsiedztwie Państwa nowego domu. Dom to nie tylko projekt architektoniczny i wyposażenie wnętrz, ale także i kontekst przestrzenny i społeczny w jakim się on znajduje. Zakup działki, domu lub mieszkania to inwestycja na wiele lat, obarczona nierzadko kosztownym kredytem hipotecznym. Aby nowy dom był wartościową inwestycją na przyszłość oraz zapewniał komfort życia, powinien znajdować się w lokalizacji o określonych uwarunkowaniach przestrzennych, demograficznych i infrastrukturalnych (w tym w zakresie infrastruktury społecznej czyli szkól, przedszkoli czy też służby zdrowia).

Nasza oferta w zakresie oceny potencjału i zagrożeń rozpatrywanych przez Państwa lokalizacji obejmuje przygotowanie analizy wielokryterialnej ze szczegółową informacją na temat czynników lokalizacji. Korzystając z naszego wsparcia uzyskacie Państwo rzetelną informację, która pozwoli podjąć słuszną decyzję, mającą wieloletnie konsekwencje.

Do najczęstszych problemów z jakimi spotykają się prywatni inwestorzy po kilku latach od zamieszkania w nowym domu należą:

  • przeciążenie infrastruktury drogowej i rosnący z każdym rokiem czas dojazdu do pracy,
  • niewystarczająca liczba miejsc w szkołach, wymagająca wprowadzenia przez władze gminy dwuzmianowości, istotnie wpływającej na jakość nauczania i komfort najmłodszych,
  • lokalizacja uciążliwych inwestycji w sąsiedztwie,
  • ograniczenia w zabudowie działki wynikająca z uwarunkowań przyrodniczych oraz polityki przestrzennej gminy.

Warto zatem dokonać profesjonalnej analizy potencjałów i zagrożeń rozpatrywanych lokalizacji, aby Państwa nowy dom był dobrą inwestycją na przyszłość.

Oferujemy także wsparcie w zakresie:

  • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  • opracowania koncepcji zagospodarowania działki,
  • sporządzenia wniosków i uwag do planów miejscowych,
  • oraz odwołań od decyzji o warunkach zabudowy.