urbanista

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy – część 2. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Przygotowując się do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu musimy być przygotowani na przekazanie urzędowi dodatkowych dokumentów. Wykaz potrzebnych załączników w większości miast i gmin więcej…

Wizualizacje 3D w planowaniu przestrzennym

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. określają formę w więcej…