SZANOWNI PAŃSTWO

Pracowania urbanistyki 3SYMETRIE bazuje na wieloletnim doświadczeniu grupy osób czynnie działających w sferze planowania przestrzennego i ochrony środowiska. W ten sposób skupia zespół interdyscyplinarny, pożądany przy opracowywaniu tak ważnych dokumentów jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W skład zespołu wchodzą osoby wpisane na listę członków Izb Urbanistów, oraz będące pracownikami Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W zespole znajdują się również osoby pracujące od wielu lat w branży zajmującej się obsługą samorządów w zakresie ochrony środowiska tj. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

W zależności od Państwa potrzeb, zawsze służymy poradą lub opinią w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
planowanie przestrzenne
ul. Grunwaldzka 21/108 |
60-783 Poznań |
tel. 609 794 939 |