Karol Waldmann

Karol Waldmann

 

Urbanista. Założyciel firmy. Od 10 lat pomaga samorządom lokalnym, podmiotom gospodarczym i prywatnym właścicielom nieruchomości w realizacji swoich celów i zamierzeń związanych z przestrzenią. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, posiadający dawne uprawnienia urbanistyczne, które potwierdzają jego najwyższe kompetencje w zakresie planowania przestrzennego. Członek komisji urbanistycznych. Główny projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w całej Polsce.