Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także ustawa o rewitalizacji określają potrzebę zaangażowania mieszkańców w procesy planistyczne. Przeprowadzenie konsultacji społecznych to nie tylko koniecznośc wynikająca z przepisów prawa, ale przede wszystkim czynnik wpływający na jakość planów i projektów, ich społeczną akceptację oraz usprawnienie procesów planistycznych poprzez rozwiązywanie potencjalnych konfliktów na wczesnym etapie projektowym, nie dopuszczając do ich eskalacji. Przyjęcie odpowiedniej metody przeprowadzenia konsultacji społecznych i jej właściwe zastosowanie może przyczynić się także do edukacji mieszkańców w zakresie przepisów i procedur obowiązujących w planowaniu przestrzennym, co ma niewątpliwe znaczenie w przypadku potencjalnych kwestii spornych dotyczących przestrzeni publicznych jak i prywatnych. Zastosowanie zróżnicowanych metod dedykowanych osobom w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, w tym opartych na najnowszych technologiach (GIS, aplikacje mobilne) może przyczynić się do wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania związane z kształtowaniem przestrzeni w ich otoczeniu.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu opiekę merytoryczną w zakresie opracowania programów i procedur konsultacji społecznych w gminie oraz realizacji konsultacji społecznych, w tym:

  • dyskusji publicznych,
  • punktów konsultacyjnych,
  • warsztatów,
  • badań ankietowych.

Oferujemy także zastosowanie najnowszych rozwiązań w postaci aplikacji interentowych opartych na systemach informacji geograficznej (GIS), takich jak geoankieta oraz geodyskusja.