Geodyskusja

Geodyskusja czyli platforma do aktywnej wymiany uwag pomiędzy uczestnikami procesu konsultacji społecznych. W ramach geodyskusji poświęconej miejscowym planom zagospodarowania wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość przeglądania propozycji rozwiązań opracowanych przez projektantów. Mieszkańcy mogą aktywnie brać udział w dyskusji – zadawać pytania projektantom planu bądź urzędnikom oraz wymieniać się opiniami z innymi uczestnikami dyskusji. Opcja logowania umożliwia uczestnikom powrót do dyskusji oraz komunikację z urzędem w celu otrzymywania informacji o kolejnych etapach procedury i związanych z nią wydarzeniach, takich jak spotkania konsultacyjne. Dzięki spełnieniu wymogów związanych z ochroną danych osobowych dane pozyskane w ramach rejestracji są bezpiecznie przechowywane w bazach danych. Natomiast przeglądanie propozycji projektu planu oraz przebiegu dyskusji możliwe jest bez logowania się.

W przypadku innego rodzaju projektów uczestnicy dyskusji mają możliwość dodawania także swoich propozycji i przekazywania ich do oceny innych osób. Ponadto, geodyskusja pozwala ocenić wypowiedzi innych osób oraz udostępniać ich poszczególne elementy w portalach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook.
Geodyskusja może być personalizowana w zależności od potrzeb odbiorcy. Pozwala na to panel administratora, w którym generowane są pytania dotyczące treści i formy konsultowanych zagadnień. Wyniki konsultacji uzyskiwane są w postaci bazy danych obejmującej ilościowe, jakościowe i przestrzenne dane gotowe do dalszych analiz statystycznych i kartograficznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami publikowanymi w czasopismach naukowych:

1. Bąkowska E. i in. (2017). Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, Zeszyt 2(77): 147–158.

2. Bąkowska E. i in. (2017). Geo-questionnaire in urban planning – preliminary results of the experimental application in Poland. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35: 9–26, s. 37-54.

3. Bąkowska E., 2016. Zastosowanie metody projektu wykorzystującej narzędzi PPGIS w procesie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, zeszyt 260: 145-156.