Smart Metropolia

W dniach 13-15 listopada 2017 roku uczestniczyliśmy w VI edycji Kongresu SMART METROPOLIA. W tym roku kongres odbył się pod hasłem: „PRZESTRZENIE RELACJI.
WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ”. To jedno z największych wydarzeń w kraju, na którym podejmowane są dyskusje na temat rozwoju metropolii zarówno w kraju jak i na całym świecie. Tegoroczna edycja została poświęcona różnym płaszczyznom relacji, które zachodzą wewnątrz oraz pomiędzy obszarami metropolitalnymi. Podejmowany został temat Agendy Miejskiej UE oraz powiązań metropolitalnych mogących pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stają samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy europejskich metropolii.