Geoankieta

Geoankieta

Geoankieta to aplikacja internetowa zawierająca ankietę zintegrowaną z interaktywną mapą. Umożliwia badanie opinii mieszkańców na temat danej przestrzeni – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, a także potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Może być zastosowana zarówno podczas prac nad projektami planów miejscowych jak i innych opracowań o charakterze przestrzennym dotyczących np. transportu, reklam, przestrzeni publicznych.

geoankieta

 

Do czego stosujemy geoankietę?

Geoankieta ma szerokie zastosowanie w procesach decyzyjnych dotyczących aspektów przestrzennych:

 • projekty planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • badanie potrzeb transportowych mieszkańców, ich mobilności i najczęściej odwiedzanych miejsc,
 • na potrzeby uchwały krajobrazowej, programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju,
 • koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznych i modernizacji przestrzeni sąsiedzkich.

 

Kiedy warto zastosować geoankietę?

Geoankieta bazuje na wiedzy i potrzebach reprezentatywnej grupy mieszkańców, dzięki czemu podczas kilku tygodni trwania badania docieramy do liczby respondentów pozwalającej na stworzenie rzetelnej argumentacji do podejmowanych decyzji. Ma ona zatem zastosowanie gdy:

 • chcemy poznać preferencje mieszkańców w zakresie kluczowych inwestycji,
 • gdy konflikty interesów opóźniają uchwalenie projektów planu miejscowego bądź studium,
 • decyzje, które chcemy podjąć mają znaczenie strategiczne dla rozwoju lokalnego i chcemy je podejmować w zgodzie ze zdaniem mieszkańców,
 • chcemy dowiedzieć w jaki sposób mieszkańcy korzystają z przestrzeni aby móc podejmować decyzje w oparciu o fakty.

 

Jakie daje możliwości?

Dzięki aplikacji, z której korzystamy możemy:

 • zaangażować większą liczbę mieszkańców (naszym najlepszym dotychczasowym rezultatem było 4,5% mieszkańców całej gminy!),
 • dać mieszkańcom swobodę udziału - niezależną od czasu i miejsca konsultacji,
 • zdobyć informacje o charakterze przestrzennym, pozwalające na agregację danych z dokładnością do punktu adresowego,
 • ocenić reprezentatywność mieszkańców uczestniczących w konsultacjach.

 

Jakie uzyskujemy wyniki?

Zebrana w trakcie konsultacji baza danych jest przez nas opracowywana w postaci raportu zawierającego analizę ilościową i jakościową w postaci:

 • map przedstawiających w zróżnicowany sposób informacje zebrane od mieszkańców,
 • rekomendacji opartych na informacjach przekazanych przez mieszkańców,
 • statystyk dotyczące kwestii nieprzestrzennych ale kluczowych w procesie decyzyjnym.

Co się składa na naszą ofertę?

Spotykamy się, poznajemy lokalne uwarunkowania, ustalamy harmonogram i problemy decyzyjne
Tworzymy treść geoankiety i konfigurujemy ją w aplikacji
Udostępniamy geoankietę mieszkańcom
Prowadzimy kampanię promocyjną zwiększającą udział mieszkańców
Tworzymy raport podsumowujący wyniki geoankiety
Przedstawiamy rekomendacje do opracowywanych projektów bazujące na potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców
Prezentujemy wyniki konsultacji mieszkańcom, radnym, inwestorom