Geodyskusja

Geodyskusja pomaga zrozumieć mieszkańcom proponowane zmiany

Geodyskusja jest platformą dającą możliwość interaktywnej, internetowej prezentacji projektów planów miejscowych, studiów uwarunkowań i innych koncepcji przestrzennych. W ramach geodyskusji poświęconej np. miejscowym planom zagospodarowania mieszkańcy mogą przeglądać proponowane ustalenia dla poszczególnych jednostek urbanistycznych. Uproszczona forma prezentacji projektu pozwala na lepsze zrozumienie proponowanych rozwiązań, które dodatkowo mogą być wzbogacane wizualizacjami.

 

geodyskusja
Krok I. Mieszkaniec wybiera na ekranie interesujący go obszar.
geodyskusja
Krok II. Mieszkaniec zapoznaje się z uproszczoną informacją na temat proponowanych rozwiązań. Narzędzie umożliwia komentowanie, ocenianie i udostępnianie informacji w mediach społecznościowych. Użytkownicy mają także możliwość przeglądania i komentowania wypowiedzi innych osób.

Mieszkańcy mogą aktywnie brać udział w dyskusji – zadawać pytania projektantom planu bądź urzędnikom oraz wymieniać się opiniami z innymi uczestnikami dyskusji. Narzędzie to służy przede wszystkim interaktywnej prezentacji projektu planu miejscowego lub studium i może być wykorzystywane także w tej ograniczonej formie, bez możliwości komentowania. Funkcja ta jest przydatna np. podczas prezentacji projektu na sesji rady miasta/gminy lub podczas komisji urbanistycznej.

Wróć do oferty